Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2011, 46(4): 502-505pl

Spotkania z historią Polskiego Towarzystwa Higienicznego - dr Stanisław Markiewicz

Kazimierz Dragański, Jakub Żbikowski

Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie

Streszczenie
Mijający rok skłania do dwojakiego rodzaju refleksji. Budowania planów na przyszłość czy podejmowania postanowień; nakazuje również spojrzeć w przeszłość tą niedawną jak i odległą będącą już historią. Jak pisał nestor polskich higienistów Maciej Demel: "Historia jest tą dziedziną, którą nie zawsze można opracować raz na zawsze i która domaga się ciągłej rewizji".
Rozpoczynając ciąg felietonów pod tytułem "Spotkania z historią", chcielibyśmy na nowo przybliżyć czytelnikom historię działalności Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Będziemy przedstawiali biogramy wybitnych i zasłużonych członków Towarzystwa, ich inicjatywy i problemy towarzyszące ich działalności. Rozpoczynamy od doktora Stanisława Markiewicza.

Słowa kluczowe:  historia, Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Stanisław Markiewicz