Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2013, 48(1): 125-127pl

Spotkania z historią Polskiego Towarzystwa Higienicznego - 100 rocznica realizacji projektu budowy budynku Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

Jakub Żbikowski 1/, Maciej J. Marcinkowski 2/

1/ Polskie Towarzystwo Higieniczne - Zarząd Główny, Warszawa
2/ Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, którego rodowód sięga 1898 roku - a przekształcone zostało w 1932 r. w Polskie Towarzystwo Higieniczne - szybko zdobyło uznanie i poparcie środowisk inteligenckich w całym kraju. Pomyślano wówczas o własnej siedzibie ze wzorowym wyposażeniem sanitarnym z laboratoriami i salą odczytową. Właściwe przygotowania do budowy siedziby rozpoczęto z inicjatywy dr. Józefa Polaka (1857-1928) już w 1902 r. W lutym 1912 r. - za pośrednictwem Koła Architektów - rozpisano konkurs na projekt gmachu. Nadesłano 13 projektów, spośród których wybrano propozycję Jana Fryderyka Heuricha (1873-1925). Realizację projektu rozpoczęto 1913 r., a uroczyste otwarcie gmachu nastąpiło 16 grudnia 1915 r. Gmach przetrwał pożogę II wojny światowej i został wpisany do rejestru zabytków.

Słowa kluczowe:  Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Higieniczne, historia, rejestr zabytków