Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2013, 48(3): 279-284pl

Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe

Aneta Koszowska 1/, Anna Dittfeld 2/, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska 3/

1/ Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2/ Studium doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3/ Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie
Odżywianie pełni bardzo ważną rolę w fizjologicznej regulacji uczucia głodu i sytości, ale również pokrywa potrzeby emocjonalne człowieka. Rosnąca liczba zaburzeń odżywiania obserwowana w dzisiejszych czasach jest odpowiedzią na codzienny stres i nowoczesny model piękna promowany przez masmedia, w którym wymagana jest idealnie szczupła sylwetka. Jednak osiągnięcie tych wymogów jest niezwykle trudne przy obecnie nieograniczonym dostępie do żywności w krajach rozwiniętych. Ten dysonans może prowadzić do takich problemów zdrowotnych, jak otyłość, anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie się. W każdym z tych zaburzeń jedzenie staje się głównym źródłem zainteresowania jednostki. Zbyt duży lub zbyt mały pobór pokarmu może mieć ogromny wpływ nie tylko na procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, ale również na ludzkie zdrowie psychiczne. Żywienie człowieka nie jest już tylko rozpatrywane pod kątem fizjologicznym, ale również psychologicznym. Artykuł przedstawia psychologiczne podstawy zaburzeń odżywiania oraz próbuje znaleźć odpowiedzi na problemy związane z zaburzeniami odżywiania na gruncie zbilansowanej diety i terapii psychologicznej.

Słowa kluczowe:  zaburzenia odżywiania, psychologia, żywienie