Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2014, 49(4): 765-768pl

Okres poznański działalności Profesora Rudolfa Weigla (1948-1951)

Zbigniew S. Pawłowski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
W latach 1948-1951 prof. Rudolf Weigl, twórca szczepionki "wszowej" przeciwko durowi plamistemu, był kierownikiem Zakładu Biologii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Nie udało się wprawdzie stworzyć w Poznaniu Instytutu dla prof. Rudolfa Weigla, ale okres Jego działalności w Uniwersytecie Poznańskim zapoczątkował powstanie w Poznaniu silnego ośrodka parazytologii lekarskiej. Fakt ten jest pomijany w biografii prof. Rudolfa Weigla.

Słowa kluczowe:  Rudolf Weigl, dur plamisty, szczepionka, Uniwersytet Poznański, historia medycyny