Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2014, 49(4): 769-773pl

Moje wspomnienia o Profesorze Rudolfie Weiglu (1883-1957)

Zbigniew S. Pawłowski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Byłem ostatnim asystentem prof. Rudolfa Weigla, kierownika Katedry Biologii Ogólnej, Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Poznańskiego (1948-1951). We wspomnieniach opisuję drogę prof. R. Weigla do przynależności narodowej polskiej oraz jego zainteresowania badawcze i zdolności manualne. Dzięki kontaktowi z prof. R. Weiglem, jako moim pierwszym nauczycielem, wybrałem specjalizację w parazytologii medycznej i w zdrowiu międzynarodowym.

Słowa kluczowe:  Rudolf Weigl, dur plamisty, szczepionka, Uniwersytet Poznański, historia medycyny