Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2015, 50(1): 21-25pl

Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej - dla optymalizacji rehabilitacji

Agnieszka Paczkowska 1/, Jacek Szmalec 2,3/, Lena Krumlinde-Sundholm 4/, Britt-Marie Zethraeus 5/, Jerzy T. Marcinkowski 6/

1/ Gabinet Fizjoterapii "Neuron" w Dziećmierowie
2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie
3/ Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna w Ostródzie
4/ Department of Women´s and Children´s Health, Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska University Hospital) in Stockholm, Sweden
5/ Handikapp och Habilitering in Stockholm, Sweden
6/ Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Niesprawność ręki może być spowodowana różnymi przyczynami w różnym okresie życia. U dzieci, a później dorosłych, częstą jej przyczyną jest uszkodzenie splotu ramiennego, bądź występuje pod postacią niedowładu połowiczego jako konsekwencja MPD (mózgowe porażenie dziecięce). Stopień niesprawności ręki może być oceniany jakościowo, jak i mierzalnie. Narzędziem umożliwiającym drugi sposób oceny jest test AHA. Umożliwia ono określenie stanu początkowego niesprawności ręki, określenie kierunków prowadzenia rehabilitacji ręki oraz jej skuteczność. Test AHA wielokrotnie przebadany, zweryfikowany metodą Rasch´a jest użytecznym narzędziem - do wykorzystania przez terapeutów zajęciowych, rehabilitantów i innych osób pracujących nad usprawnianiem ręki z niedowładem.

Słowa kluczowe:  test AHA, porażenie splotu ramiennego, mózgowe porażenie dziecięce - MPD, MPD - niedowład połowiczy, ręka dominująca, ręka asystująca, rehabilitacja