Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
© Hygeia Public Health 2013, 48(2)

Prace poglądowe
●  Udział obywateli w opiece zdrowotnej: obiecująca szansa czy etycznie populistyczna idea? 129-136en
  Gilberto Marzano, Velta Lubkina, Albertas Skurvydas
●  Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia jako wsparcie dydaktyczne w ramach nauczania polityki zdrowotnej 137-139pl
  Anna Korczyńska, Małgorzata Kowalska
●  Kierunki zmian w systemie żywienia żołnierzy wynikające z procesu profesjonalizacji sił zbrojnych RP 140-143pl
  Dariusz Spychała, Paweł Kler, Bartosz Bertrandt
●  Wybrane elementy systemu zapewnienia jakości żywności zakupywanej na potrzeby sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 144-147pl
  Paweł Kler, Dariusz Spychała, Aleksandra Bębnowicz
●  Duchowość i zdrowie 148-151en
  Nataliya Martynenko
●  O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie - w ramach zajęć fakultatywnych 152-155pl
  Urszula Marcinkowska, Karolina Lau, Jadwiga Jośko-Ochojska
●  Aktywność ruchowa jako dystres 156-161pl
  Zbigniew Jethon
●  Złożone czynności życia codziennego osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi 162-167en
  Oliwia Beck, Kornelia Kędziora-Kornatowska
●  Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie 168-176pl
  Emilia Paszkiewicz-Mes
●  Przemoc domowa wobec kobiet ciężarnych a potrzeba wsparcia - przegląd literatury 177-180pl
  Marta Makara-Studzińska, Magdalena Sulima, Magdalena Lewicka

Prace oryginalne
●  Zmiany bioimpedancji a wskaźniki składu ciała w zależności od warunków pomiaru 181-184en
  Jan Hlubik, Lenka Lhotska, Pavol Hlubik, Hana Stritecka
●  Zmiany w bioimpendancji w zależności od warunków 185-188en
  Jan Hlubik, Pavol Hlubik, Lenka Lhotska
●  Wpływ jednorazowej higienizacji jamy ustnej na prozapalną odpowiedź cytokinową u pacjentów z przewlekłym umiarkowanym zapaleniem przyzębia 189-193pl
  Anna K. Szkaradkiewicz
●  Rehabilitacja kardiologiczna jako istotny element prewencji chorób układu krążenia. Rola samorządów terytorialnych 194-199pl
  Grzegorz Skonieczny, Maria Jaworska-Drozdowska, Krystyna Jaworska, Izabela Panowicz, Małgorzata Leźnicka
●  Analiza czynników ryzyka cukrzycy na podstawie ankiety FINDRISC 200-204pl
  Grażyna Cisińska, Dariusz Moczulski
●  Wpływ sumienności i sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych na jakość życia 205-210pl
  Dorota Mroczkowska
●  Skala Zasobów Materialnych Rodziny - badanie walidacyjne i proponowana modyfikacja 211-217pl
  Joanna Mazur
●  Społeczno-ekologiczne podejście do telewizyjnej reklamy produktów OTC. Część I. Poziom jednostki i interpersonalny 218-225pl
  Dorota Cianciara, Maria Piotrowicz
●  Społeczno-ekologiczne podejście do telewizyjnej reklamy produktów OTC. Część II. Poziom organizacyjny i polityki 226-233pl
  Dorota Cianciara, Maria Piotrowicz, Andrzej Żochowski

Komunikaty
●  Hospitalizacja dzieci możliwa do uniknięcia, zachorowalność i zasoby opieki zdrowotnej 234-237en
  Olha Oleksiuk
●  Opinie studentów bydgoskich uczelni na temat eutanazji 238-242pl
  Halina Zielińska-Więczkowska, Monika Januszewska
●  Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego na przykładzie programu usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim 243-247pl
  Dorota Andrzejewska